Βρίσκεστε στο <country>

Πηγαίνετε στον ιστότοπο της ΤΕΝΑ για τοπικές πληροφορίες.

Οι γυναίκες τα αποκαλύπτουν όλα

Ακούστε τρεις γυναίκες να μιλούν για την ακράτεια.

Φωτογραφία αρχείου - Παρουσίαση από μοντέλο.

Μια ομάδα φίλων ώριμης ηλικίας γελούν και αγκαλιάζονται σε εξωτερικό χώρο
Πολλές γυναίκες ζουν με αδυναμία ουροδόχου κύστης, αλλά λίγες μιλάνε γι' αυτό. Εάν το αλλάξουμε αυτό, περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να βρουν τις κατάλληλες λύσεις και την προστασία που χρειάζονται για να ζουν τη ζωή τους στο έπακρο. Συναντήστε τρεις γυναίκες που αποφάσισαν να μοιραστούν τις ιστορίες τους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την αδυναμία της ουροδόχου κύστης στην καθημερινή τους ζωή.