Διαφορετικοί τύποι ακράτειας

Η κατανόηση του τύπου της ακράτειας που έχετε μπορεί να σας βοηθήσει να την αντιμετωπίσετε καλύτερα.

Τρεις κύριοι τύποι ακράτειας

Ευαίσθητη ουροδόχος κύστη, διαρροές ούρων, αδυναμία κύστης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψετε την ακράτεια. Και παρόλο που όλα καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα -ακούσια διαρροή ούρων- θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε τα τρία κύρια είδη ακράτειας που συμβαίνουν στις γυναίκες: από προσπάθεια, επιτακτική, και μεικτή.