Βρίσκεστε στο <country>

Πηγαίνετε στον ιστότοπο της ΤΕΝΑ για τοπικές πληροφορίες.

Διαφορετικοί τύποι ακράτειας

Η κατανόηση του τύπου της ακράτειας που έχετε μπορεί να σας βοηθήσει να την αντιμετωπίσετε καλύτερα.

Φωτογραφία αρχείου - Παρουσίαση από μοντέλο.

Τρεις ώριμες γυναίκες κάθονται στον καναπέ στο σαλόνι και συζητούν

Τρεις κύριοι τύποι ακράτειας

Ευαίσθητη ουροδόχος κύστη, διαρροές ούρων, αδυναμία κύστης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψετε την ακράτεια. Και παρόλο που όλα καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα -ακούσια διαρροή ούρων- θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε τα τρία κύρια είδη ακράτειας που συμβαίνουν στις γυναίκες: από προσπάθεια, επιτακτική, και μεικτή.