Διατηρήστε τον έλεγχο με τα TENA Men

Μην αφήνετε τη διαρροή ούρων να σας καταβάλλει. Τα TENA Men έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθούν να διατηρείτε τον έλεγχο της διαρροής ούρων.