Πραγματικες ιστοριες

Διαβάστε τις ιστορίες του Πέτρου, του Γιώργου και του Στέφανου, ανδρών που παρουσιάζουν ακούσια απώλεια ούρων και έχουν μάθει πώς να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Ο Γιώργος μάς διηγείται πώς ένιωσε όταν το είπε στη σύντροφό του, η ιστορία του Πέτρου αφορά στη συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων και ο Στέφανος μάς περιγράφει τις προσπάθειές του για βελτίωση της κατάστασής του.