Ακράτεια & σχετικά θέματα

Ίσως να προσέξατε ότι το αγαπημένο σας πρόσωπο χρειάζεται να επισκέπτεται την τουαλέτα συνέχεια. Ή ότι έχει βραχεί ή λερωθεί. Αν συμβαίνει αυτό, έχει . Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να βοηθήσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο να το διαχειριστεί. 
 
Για να βοηθήσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο, ξεκινήστε μαθαίνοντας περισσότερα για την ακράτεια στις παρακάτω σελίδες: