Ανεβάζοντας τον πήχυ: το Παγκόσμιο πρότυπο προμηθευτών

Το παγκόσμιο πρότυπο προμηθευτών απαιτείται για όλους τους προμηθευτές μας και περιλαμβάνει την ελάχιστη απαίτηση που διέπει την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι προμηθευτές υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν δεδομένα κινδύνου μέσω της δεοντολογικής βάσης δεδομένων προμηθευτών, προτού πραγματοποιήσουμε στη συνέχεια έλεγχο για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους.