Συμβάλλοντας για ένα καλύτερο αποτύπωμα

Η TENA δεσμεύεται να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα για προϊόντα ή υπηρεσίες έως το 2030. Ένα βήμα για να επιτευχθεί αυτό είναι η αλλαγή σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως π.χ. το νερό, ο αέρας ή ο ήλιος, στα εργοστάσιά μας. Προμηθευόμαστε ηλεκτρική ενέργεια στα εργοστάσιά μας εξωτερικά και είναι πιστοποιημένη με εγγυήσεις προέλευσης. Αυτά τα πιστοποιητικά δεν δημιουργούνται από εμάς, αλλά εκδίδονται από εξωτερικά ιδρύματα, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (EECS),  για τη διασφάλιση αξιοπιστίας. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις αγορές.

Ένας άντρας και δύο γυναίκες, όλες με ετικέτα υπαλλήλου της TENA στο λαιμό τους, κοιτάζουν πέρα από την κάμερα, χαμογελώντας.

#makeabettermark

Δύο ανεμόμυλοι στην κορυφή ενός καταπράσινου λόφου. Σύννεφα στον ουρανό και βουνά στο βάθος.

Τι είναι η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια;

Η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από φυσικές πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα που η φύση ανανεώνει συνεχώς. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ καλύτερες για το περιβάλλον καθώς μειώνουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Ποιες είναι αυτές οι πηγές και πώς διασφαλίζουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι πράγματι ανανεώσιμη;