Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής

Θέλουμε να βελτιώσουμε την ευεξία μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) είναι το μόνο επιβεβαιωμένο εργαλείο για τη μέτρηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Με την ενσωμάτωση των ΑΚΖ στο έργο καινοτομίας μας, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα στα προϊόντα μας, ξεκινώντας με εξυπνότερο σχεδιασμό και ανώτερα υλικά, έως την αποδοτικότερη χρήση πόρων για την παραγωγή και τις μεταφορές και, τέλος, τη φάση χρήσης και την κυκλικότητα μετά τη χρήση. 

«Οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις προέρχονται από την παραγωγή πρώτων υλών και κατόπιν από τη φάση μετά την κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επινοήσουμε έναν εξυπνότερο σχεδιασμό με ανώτερα υλικά, αλλά να χρησιμοποιούμε λιγότερα από αυτά.»

Susan Iliefski Janols, VP Sustainability Products & Services , Global Brand, Innovation and Sustainability

Το κλειδί για ένα μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα

Στο παραπάνω βίντεο, η Susan Iliefski Janols, Αντιπρόεδρος Προϊόντων και Υπηρεσιών Βιωσιμότητας, συζητά τις εργασίες μας με τις Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής – από το πώς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του '90 έως τι σημαίνουν για τις καθημερινές και μακροπρόθεσμες λειτουργίες μας. 
 
Ακολουθούν ορισμένες βασικές πληροφορίες: 
 
  • Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) είναι το μόνο εργαλείο με το οποίο αξιολογούμε τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του: από την παραγωγή των υλικών και προϊόντων, έως τις μεταφορές, τη χρήση και την κυκλικότητα μετά τη χρήση. 
  • Η ΑΚΖ για μια καινοτομία βασίζεται στην ίδια επιστήμη και τα ίδια πρότυπα όπως και για μια ποικιλία, αλλά μια ποικιλία ΑΚΖ καλύπτει όλα τα προϊόντα που πωλούνται σε μια περιοχή για μια χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνουμε καινοτομίες μαζί με βελτιώσεις βήμα-βήμα στην καθημερινή παραγωγή. 
  • Οι ΑΚΖ μάς επιτρέπουν να σκεφτούμε πώς σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ποιοτικά προϊόντα με ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα – για παράδειγμα, αναπτύσσοντας πιο έξυπνο σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας ανώτερα υλικά και ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα. 
  • Το αποτέλεσμα μιας ΑΚΖ μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω μιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) – μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης που δείχνει τις περιβαλλοντικές πληροφορίες για ένα προϊόν, βάσει του πλήρους κύκλου ζωής του. Μπορείτε να βρείτε τις EPD για τα περισσότερα προϊόντα TENA στον ιστότοπο EPD International.