Βρίσκεστε στο <country>

Πηγαίνετε στον ιστότοπο της ΤΕΝΑ για τοπικές πληροφορίες.

Ask Dr Hilary Jones

Do you have a general question about urine leakage and male incontinence? Have a look at some of the most frequently asked questions, or ask our expert Dr Hilary Jones.

Ask the doctor

Αυτό το πεδίο δεν πρέπει να μένει κενό
Πάρα πολλοί χαρακτήρες.
Αυτό το πεδίο δεν πρέπει να μένει κενό
Αυτό το πεδίο δεν πρέπει να μένει κενό
Πάρα πολλοί χαρακτήρες.

Meet Dr Hilary Jones

Dr. Hilary Jones
Dr Hilary Jones is an acknowledged expert in the field of medicine and can offer expert advice on the subject of urine leakage and incontinence.