Η αποστολή της TENA

Η αποστολή μας ορίζεται με σαφήνεια: Να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται με την αδυναμία της ουροδόχου κύστης ή την ακράτεια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος…

Εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για εντυπωσιακά κοινή πάθηση, η ακράτεια δεν εξαρτάται από την ηλικία ή τη συνολική κατάσταση της υγείας των ανθρώπων και συχνά παρουσιάζεται στην ακμή της ζωής τους.

Αν και από μόνη της δεν αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή ιατρική πάθηση, το κοινωνικό ταμπού που συνοδεύει την ακράτεια μπορεί να ζημιώσει την κοινωνική αυτοπεποίθηση ενός ατόμου. Ο μόνιμος φόβος ενός "ατυχήματος" μπορεί να δώσει μια τρομακτική διάσταση σε πολλές δραστηριότητες που θεωρούμε δεδομένες, όπως είναι τα ψώνια, η άσκηση, ακόμη και το να σηκώσετε το παιδί σας στην αγκαλιά σας.

Χωρίς σωστή διαχείριση της κατάστασης, οι άνθρωποι που πάσχουν από ακράτεια μπορεί να αποσυρθούν από τον κοινωνικό τους περίγυρο, παραιτούμενοι ακόμα και από τις δραστηριότητες εκείνες που απολαμβάνουν περισσότερο στη ζωή τους.

Ακλόνητη πεποίθηση της TENA είναι ότι η ακράτεια δεν πρέπει να εμποδίζει τους ανθρώπους να ζουν μια γεμάτη και ευτυχισμένη ζωή. Η ιδέα αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μας δραστηριότητας: ανεξάρτητα από το αν αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες, προάγουμε τη φροντίδα βάσει των βέλτιστων πρακτικών σε ιδρύματα φροντίδας υγείας ή διευρύνουμε την κατανόηση του κοινού.

… και η παροχή βέλτιστης φροντίδας


Σε μια κοινωνία η οποία γηράσκει, είναι αναπόφευκτο να απαιτείται όλο και περισσότερη πρακτική φροντίδα στο σπίτι με τα αγαπημένα πρόσωπα ή σε ένα επαγγελματικό ίδρυμα φροντίδας. Για τους φροντιστές συγγενών, η φροντίδα της ακράτειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά και οικονομικά. Εμείς θέλουμε να παρέχουμε άριστες συμβουλές, υποστήριξη και προϊόντα, ώστε να τους βοηθήσουμε να απολαύσουν μια υψηλή ποιότητα ζωής τόσο οι ίδιοι όσο και το άτομο το οποίο φροντίζουν.

Με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στην TENA από τη συνεργασία μας με επαγγελματίες υγείας, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε αποτελεσματικά προϊόντα, υπηρεσίες και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία βελτιστοποιούν τη φροντίδα του ασθενούς και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των φροντιστών και την οικονομική πραγματικότητα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε μεγάλη κλίμακα.