Κοινωνικές ευθύνες

Τα προϊόντα για την ακράτεια αποτελούν βασική ανάγκη για τους ανθρώπους με αδυναμία της ουροδόχου κύστης. Τα οφέλη που παρέχουν έχουν εξαιρετικά σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής.Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας, η σιγουριά και η ελευθερία των κινήσεων, επιτρέπουν στους ανθρώπους να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και να απολαμβάνουν μια πλήρη και ενεργή ζωή.

Η ακράτεια είναι κάτι πολύ κοινό:Η αδυναμία της ουροδόχου κύστης επηρεάζει μία στις τέσσερις γυναίκες άνω των 35 ετών, ενώ ένας στους οκτώ άντρες βιώνει, σε κάποιο στάδιο της ζωής του, προβλήματα ελέγχου της ουροδόχου κύστης.Ωστόσο, ο κοινωνικός και ψυχολογικός στιγματισμός που σχετίζονται με αυτήν την κατάσταση εξακολουθούν να υφίστανται. Η TENA εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης των ανθρώπων σχετικά με την ακράτεια, προσπαθώντας να ανοίξει έναν διάλογο,έτσι ώστε να εξαλειφθεί το στίγμα και να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Η TENA και η μητρική της εταιρεία SCA, συνεργάζονται με ορισμένους επιστημονικούς οργανισμούς, ώστε να βελτιωθούν τα πρότυπα της φροντίδας για την ακράτεια, υποστηρίζοντας την έρευνα της ακράτειας και βελτιώνοντας την εκπαίδευση και τις πληροφορίες που παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας. Αυτή η εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη του διαλόγου, την κατάρριψη των ταμπού που σχετίζονται με την ακράτεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αδυναμία της ουροδόχου κύστης.

Έχουμε, επίσης, δημιουργήσει το CoreWellness, ένα πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από κορυφαίους ειδικούς με στόχο την ενδυνάμωση των μυών του κορμού και της λεκάνης και την αύξηση της συνολικής ευεξίας. Μελέτες δείχνουν πως η παρακολούθηση του προγράμματος πυελικού εδάφους, μπορεί να θεραπεύσει την ακράτεια ούρων εξαιτίας του άγχους σε 2 στις 3 γυναίκες, όπως και να βελτιώσει τη στάση του σώματος και να παρέχει γενικότερη ενδυνάμωση του σώματος.