Οικονομικές ευθύνες

Η αφοσίωσή μας στην αειφορία, έγκειται πέραν του περιβάλλοντος. Παίζουμε σημαντικό ρόλο στις κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, παρέχοντας απασχόληση και επένδυση.

Είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας γιατί είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα ασφαλές, δίκαιο και εμψυχωτικό εργασιακό περιβάλλον. Για να εξασφαλίσουμε πως πράγματι λειτουργούμε σύμφωνα με τις βασικές μας αξίες με "Σεβασμό, Αρτιότητα και Υπευθυνότητα", έχουμε αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας με οδηγίες πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματικής δεοντολογίας, σχέσεων προσωπικού και κοινωνικής συμμετοχής.