Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής

Οικολογικές Δράσεις

Οι Οικολογικές Δράσεις αποτελούν την τρέχουσα δέσμευση μας για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσουν την επίπτωση στο περιβάλλον.

Η SCA εργάζεται σκληρά, ήδη από τη δεκαετία του 1990, με στόχο τον περιορισμό και την ελάττωση των επιπτώσεων από τα προϊόντα μας στο περιβάλλον μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA).

Η ανάλυση κύκλου ζωής εξετάζει κάθε στάδιο της παραγωγική διαδικασίας της TENA, από την απόκτηση των πρώτων υλών μέχρι την τελική απόρριψη.Αυτό μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το ίχνος άνθρακα του προϊόντος. Το ίχνος άνθρακα αποτελεί το σύνολο όλων των αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία εκλύονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε καλύτερες επιλογές σε σχέση με το περιβάλλον. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα στάδια του Κύκλου Ζωής της TENA στις ακόλουθες σελίδες.

Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο.Στην Ευρώπη, στο διάστημα μεταξύ 2008 και Ιουλίου του 2009, καταφέραμε να μειώσουμε τα ίχνη άνθρακα των προϊόντων TENA κατά 3% έως 17%. Για παράδειγμα, τα ίχνη άνθρακα της TENA Flex μειώθηκαν κατά 17% και της TENA Lady κατά 11%. (επαλήθευση από τρίτους μέσω της IVL, Swedish Environmental Research Institute).

Για να εξασφαλίσουμε πως όντως σημειώνουμε πρόοδο, θέσαμε στόχους στους εαυτούς μας. Στοχεύουμε στην περαιτέρω μείωση των ιχνών άνθρακα, μέσω:

•Της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων, αναπτύσσοντας συνεχώς το σχεδιασμό των προϊόντων μας και χρησιμοποιώντας τα υλικά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
•Εξασφαλίζοντας πως οι πρώτες ύλες μας προέρχονται από υπεύθυνες πηγές.
•Μειώνοντας τα απορρίμματα της συσκευασίας και του προϊόντος μετά τη χρήση.
•Ελαττώνοντας την έκλυση άνθρακα που οφείλεται σε ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρισμού και θέρμανσης κατά 20% μεταξύ των ετών 2005 και 2020
•Ελαττώνοντας διαρκώς τα απόβλητα των εργοστασίων μας
•Συνεργασίας με τους προμηθευτές μας, έτσι ώστε να ελαττωθούν οι εκπομπές άνθρακα κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας των προμηθειών