Σχετικά με την TENA

Σχετικά με την εταιρεία μας»

Ποιοι είμαστε»

Η αποστολή μας»

Η προσέγγιση της TENA όσον αφορά τη βέλτιστη φροντίδα για την ακράτεια»

Βιωσιμότητα»

Τα απορροφητικά προϊόντα υγιεινής έχουν καθορίσει την εξέλιξη των προτύπων υγιεινής στη σύγχρονη κοινωνία.  Σε αυτό τον τομέα η TENA διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, βελτιώνοντας τη ζωή των ατόμων που ζουν ή εργάζονται με την ακράτεια. Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει ο άνθρωπος, η παραγωγή και η χρήση τους έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο, η προτεραιότητα της Essity και της TENA εδώ και δεκαετίες είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων και η εύρεση τρόπων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των προϊόντων, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές τους συνέπειες. Διαβάστε περισσότερα για την εργασία μας με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την TENA, την ακράτεια και τον τρόπο διαχείρισής της, εξερευνήστε την υπόλοιπη διαδικτυακή τοποθεσία της TENA. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχική σελίδα.