Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Πολιτική προστασίας απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της SvenskaCellulosaAktiebolaget («Essity») και των συνδεδεμένων εταιρειών της («Essity» ή «Όμιλος Essity») είναι όλα τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Essity να είναι σίγουρα ανά πάσα στιγμή ότι προστατεύεται το απόρρητό τους και ότι λαμβάνεται η δέουσα προσοχή σχετικά  με τα προσωπικά δεδομένα τους. Διαβάστε επίσης τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Essity.

Η Essity θα συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων που ελέγχουν τη συλλογή και χρήση δεδομένων σχετικά με άτομα («προσωπικά δεδομένα») καθώς επίσης με την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου.  Σκοπός της παρούσας Πολιτικής προστασίας απορρήτου είναι να παραθέτει τις αρχές που διέπουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε ή που λαμβάνουμε για εσάς.

Η Essity ή η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία όπως προβλέπεται στην παρούσα ή στη σχετική Ιστοσελίδα είναι ο ελεγκτής δεδομένων που ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή.

Πληροφορίες – Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων όπως ονόματα και διευθύνσεις που παρέχετε στη Essity, μπορούν να γίνουν αντικείμενο μη αυτόματης επεξεργασίας καθώς και από υπολογιστές.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς: (i) χειρισμός οποιουδήποτε αιτήματος εκ μέρους σας ή συμφωνίας μαζί σας, (ii) παροχή των πληροφοριών και υπηρεσιών σε σχέση με το εν λόγω αίτημα ή τη συμφωνία, καθώς επίσης (iii) εμπορική προώθηση και παρακολούθηση πελατών και (iv) ανάπτυξη πωλήσεων/ προϊόντων, όλα όπως καθορίζει η Essity. Υποβάλλοντας προσωπικά δεδομένα, συμφωνείτε και συναινείτε να δεσμεύεστε από τους όρους που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και στους Όρους Χρήσης.

Κάθε επίσκεψη στις Ιστοσελίδες της Essity μπορεί να επιφέρει την εγγραφή της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε για την εν λόγω πρόσβαση.  Χρησιμοποιούμε επίσης διευθύνσεις IP για να υπολογίζουμε τη χρήση των Ιστοσελίδων της Essity. (Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός χάρη στον οποίο επιτρέπεται μερικές φορές ο προσδιορισμός της σύνδεσης ενός χρήστη στο διαδίκτυο και παρέχεται αυτόματα από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο.) Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ώστε η Essity να μπορεί να βελτιώσει την Ιστοσελίδα, να εξατομικεύει τις δικές σας εμπειρίες προσαρμόζοντας το περιεχόμενο που βλέπετε, να βελτιστοποιεί την εμπειρία χρήσης και να προσδιορίζει τη συχνότητα χρήσης.  Τα ανωτέρω μπορεί επίσης να ισχύουν σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό χρήστη μπορεί να έχετε στην Essity. Επιπλέον, μπορεί να εκτελούμε στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.

Ευαίσθητες πληροφορίες

Εάν μας δώσετε εκουσίως ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για εσάς τους ίδιους (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική υγεία σας), στην ουσία παρέχετε στην Essity τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστεί τα ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα για τους σκοπούς που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου (και κάθε ειδοποίηση για τη χρήση δεδομένων που παρέχεται σε σχέση με την εν λόγω συλλογή) στο βαθμό που απαιτείται η συγκατάθεση στο πλαίσιο εφαρμοστέου δικαίου.

Γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη

Η Essity μπορεί να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη όπως εταίροι ή διανομείς των προϊόντων μας προκειμένου να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο συλλέχθησαν.

Τα δεδομένα που παρέχετε μπορεί να παρασχεθούν σε άλλα μέρη του Ομίλου Essity ή/και σε εμπορικούς εταίρους που βρίσκονται σε χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας συμβουλεύουμε να επιδεικνύετε προσοχή όταν υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι δική σας ευθύνη να τηρείτε την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασής σας (password) και των προσωπικών στοιχείων. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους σας αποτελεί αναγνώριση και ανάληψη αυτών των κινδύνων.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και διόρθωση αυτών

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας ή αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε είναι εσφαλμένες ή ημιτελείς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Essity που επισημαίνεται στην Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο των τοπικών νόμων προστασίας δεδομένων, μπορεί να έχετε δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας. Θα συμμορφωνόμαστε με αυτά τα δικαιώματα στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να τηρούμε όλες τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Για να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο σχετικά με την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου, επικοινωνήστε με τη Essity στην Τ.Θ. 200, 101 23 STOCKHOLM (Στοκχόλμη) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση info@essity.com.

Χρήση cookies

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, άρα η παρούσα ενότητα σας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies και πώς μπορείτε να ελέγξετε αν διαθέτετε ή διαγράφετε cookies.

Τι είναι το cookie;

Οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα είναι γνωστές ως «cookies».

Δεν είναι προγράμματα υπολογιστή, απλώς μικρά αρχεία πληροφοριών χάρη στα οποία οι ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τα μοντέλα περιήγησης των χρηστών.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, επειδή αποτελούν μέρος του κιτ εργαλείων χάρη στο οποίο το διαδίκτυο προσφέρει σπουδαίες εμπειρίες στους χρήστες.  Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, θυμούνται έναν κωδικό σύνδεσης, διατηρούν τα προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών ή παρουσιάζουν συναφές περιεχόμενο).

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies: τα προσωρινά cookies (ή cookies συνεδρίας) λήγουν όταν κλείνει ο browser. Τα επίμονα cookies δεν λήγουν αλλά διατηρούνται έως ότου διαγραφούν ενεργά ή λήξουν (γεγονός που εξαρτάται από το διάστημα για το οποίο έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από την ιστοσελίδα).

Πώς διαγράφονται τα cookies

Οι περισσότεροι browser έχουν ρυθμιστεί αυτόματα να αποδέχονται cookies.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε cookies στον δικό σας browser αλλά να θυμάστε ότι αν τα απενεργοποιήσετε μπορεί να χάσετε πολλά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Εάν επιθυμείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org που περιέχει διεξοδικές και ανεξάρτητες πληροφορίες για τον τρόπο απενεργοποίησης cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του browser και τον τρόπο διαγραφής cookies που ήδη βρίσκονται στον υπολογιστή σας.

Για να διαγράψετε cookies από το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Κατάλογος Cookies TENA

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε μια εμπειρία προσαρμοσμένη στις δικές σας συνθήκες, αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.  Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, γίνεται μεταβίβαση ή/και αποκτάται πρόσβαση σε cookies. Τα cookies απαριθμούνται στη συνέχεια.

Κατηγορία Σκοπός Διάρκεια ζωής Cookies 1ου ή 3ου μέρους
Απολύτως απαραίτητα Cookies Διαχείριση κατάστασης σύνδεσης Cookies συνεδρίας Cookies 1ου μέρους
Απολύτως απαραίτητα Cookies Υποστήριξη κυκλοφορίας εφαρμογής Cookies συνεδρίας Cookies 1ου μέρους
Cookies λειτουργικότητας Διαχείριση αναδυόμενου παράθυρου 24 ώρες Cookies 1ου μέρους
Cookies λειτουργικότητας Διαχείριση τύπου συσκευής που χρησιμοποιείται Cookies συνεδρίας Cookies 1ου μέρους
Cookies απόδοσης Παρακολούθηση χρήσης ιστοσελίδας Cookies συνεδρίας και επίμονα cookies Cookies 3ου μέρους

Απολύτως απαραίτητα cookies – Αυτά τα cookies έχουν ουσιώδη σημασία ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά της όπως η πρόσβαση σε ασφαλή σημεία της ιστοσελίδας.  Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει όπως κάποια αγορά δεν μπορούν να παρασχεθούν.

Cookies απόδοσης – Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης ιστοσελίδων από τους χρήστες, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται περισσότερο οι χρήστες και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από τις ιστοσελίδες.  Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα των επισκεπτών.  Όλες οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν αυτά τα cookies έχουν συνολικό χαρακτήρα και, συνεπώς, είναι ανώνυμες.  Χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας – Αυτά τα cookies παρέχουν τη δυνατότητα στις ιστοσελίδες να θυμούνται τις επιλογές που έχετε κάνει (όπως το όνομα, η γλώσσα ή η περιοχή σας) και παρέχουν βελτιωμένα, προσωπικά χαρακτηριστικά.  Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη δική σας δραστηριότητα περιήγησης σε άλλες ιστοσελίδες.

Cookies στόχευσης ή διαφήμισης – Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.  Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιορίζουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε κάποια διαφήμιση ενώ επίσης βοηθούν να εκτιμάτε την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας.  Τοποθετούνται από τα διαφημιστικά δίκτυά μας με την άδεια της TENA. Θυμούνται ότι έχετε επισκεφτεί κάποια ιστοσελίδα και αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε άλλες επιχειρήσεις όπως οι διαφημιστές.  Συχνά, τα cookies στόχευσης ή διαφήμισης θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που παρέχει η άλλη επιχείρηση.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Μέσω της αποδοχής των Όρων Χρήσης καθώς επίσης της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και της χρήσης αυτής, συναινείτε στη χρήση των cookies.  Επίσης, μπορεί να συναινείτε στη χρήση cookies εκ μέρους μας μέσω των ρυθμίσεων που έχετε κάνει στον δικό σας web browser.

Υποβαλλόμενα στοιχεία χρήστη

Η Essity μπορεί να σας επιτρέπει να αναρτάτε πληροφορίες, σχόλια ή άλλα στοιχεία στην Ιστοσελίδα μας, κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία. Αυτό έχει σκοπό να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών σχετικά με τη Essity και τα προϊόντα μας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τους όρους για τα στοιχεία που υποβάλλουν οι χρήστες, οι οποίοι αναγράφονται στη Νομική Δήλωση (διαβάστε ανωτέρω).

Μη μας δίνετε πληροφορίες για άλλα άτομα εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε τη συγκατάθεσή τους.