Υποδραστήρια ουροδόχος κύστη

Αν η ουροδόχος κύστη σας είναι υποδραστήρια, αποθηκεύει πολύ μικρότερη ποσότητα ούρων από το κανονικό. Καθότι δεν μπορείτε να καταλάβετε πότε είναι πλήρης η ουροδόχος κύστη σας, διαρρέουν μικρές ποσότητες ούρων λόγω της αύξησης της πίεσης στην ουροδόχο κύστη.