Νευρολογικές διαταραχές της ουροδόχου κύστης

Βλάβες στα νεύρα ως αποτέλεσμα κάποιας πάθησης μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και ουροδόχου κύστης. Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία ελέγχου ή πλήρους εκκένωσης της ουροδόχου κύστης.