Μύες της πυέλου

Οι μύες του πυελικού εδάφους σχηματίζουν έναν ευρύ αναρτήρα μεταξύ των ποδιών από το ηβικό οστό έως τη βάση της σπονδυλικής σας στήλης