Λειτουργική ακράτεια

Πρόκειται για αδυναμία έγκαιρης πρόσβασης στην τουαλέτα λόγω των δυσκολιών που προκαλεί μια σωματική ή διανοητική ασθένεια