Ενούρηση

Η ενούρηση είναι η ακούσια απώλεια ούρων. Όταν συμβαίνει κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, ονομάζεται νυχτερινή ενούρηση.