Εμμηνόπαυση

Η περίοδος που χαρακτηρίζεται από την οριστική παύση της έμμηνου ρύσης