Ασκήσεις πυελικού εδάφους

Ασκήσεις σύσπασης και χαλάρωσης των μυών του πυελικού εδάφους. Στοχεύουν στην ενδυνάμωση των μυών και στην αύξηση της πίεσης σύγκλεισης της ουρήθρας.