Ακράτεια από προσπάθεια

Αδυναμία της ουροδόχου κύστης, η οποία προκαλείται από ξαφνική φυσική προσπάθεια, όπως είναι ο βήχας, το φτέρνισμα, η άσκηση ή το σήκωμα βάρους. Συνήθως παρουσιάζεται διαρροή μικρής μόνο ποσότητας και γενικά σχετίζεται με την αδυναμία των μυών του πυελικού εδάφους.