Αδυναμία ουροδόχου κύστης

Δυσκολία ελέγχου της ουροδόχου κύστης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια απώλεια ούρων.